นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน บนหน้าเว็บไซต์

 การรับเปลี่ยน – คืนสินค้า ต้องเป็นสินค้าที่ทำการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

 [การคืนเงิน/คืนสินค้า] คืนสินค้าภายใน 15 วัน

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ  จึงได้กำหนดช่วงเวลาการคืนสินค้าของภายใน 15 วันทำการสำหรับทุกๆ การซื้อสินค้าในเว็บไซต์ สำหรับการคืนสินค้าภายใน 15 วันทำการ จะเริ่มนับตั้งแต่ผู้ซื้อได้รับสถานะว่าสินค้าได้ถูกจัดส่งถึงที่อยู่ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว

โปรดทราบรายละเอียดในการขอคืนสินค้าของคุณ

1.สินค้าที่คืนจะต้องอยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์ รวมถึงของแถมที่มาพร้อมกับสินค้า  สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้ และต้องบรรจุในกล่อง หรือหีบห่อในสภาพที่สมบูรณ์

2.ในกรณีที่ได้รับสินค้าที่ชำรุด กรุณาส่งคำขอคืนเงิน/คืนสินค้า พร้อมทั้งรูปภาพสินค้าที่ชำรุด ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเวลาที่คุณได้รับสินค้า

3.ในกรณีที่ต้องการคืนสินค้าที่เป็นเสื้อผ้า สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ป้ายสินค้ายังติดอยู่ และไม่มีการซักทำความสะอาดใดๆ

4.ไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีที่สินค้าถูกใช้งานแล้ว หรือลูกค้าเปลี่ยนใจต้องการเปลี่ยนสี ขนาด โดยสาเหตุไม่ได้เกิดจากปัญหาของตัวผลิตภัณฑ์ หรือผิดจากคำสั่งซื้อ

5.สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์ ให้แจ้งเปลี่ยน/คืนได้ โดยต้องได้รับการตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คำพิจารณาของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

6.กรณีสินค้าเสียหาย ลูกค้าต้องตรวจสอบสินค้า และปฏิเสธการรับสินค้านั้นทันที หรือ ลูกค้าทำการบันทึกวิดีโอขณะแกะกล่องพัสดุเพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณี เช่น สินค้า ผิดสี ผิดขนาด จำนวนสินค้าไม่ครบ หรือสินค้าชำรุดเสียหายไม่สมบูรณ์

7.สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก

8.ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ไม่สามารถขอคืนได้

รูปแบบและวิธีการคืนเงิน/คืนสินค้า

กรณีชำระสินค้าผ่านการโอน บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้า กลับเข้าบัญชีลูกค้า  ลูกค้าสามารถแจ้งเรื่องขอรับเงินคืนได้หลังจากที่รับสินค้าภายในระยะเวลา 15 วัน (ขอสงวนสิทธิ์โอนเงินเข้าบัญชี ผู้สั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์เท่านั้น) และจะได้รับเงินคืนภายใน 20 วัน (ทำการ) นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบ*

ช่องทางติดต่อ

โทร. 099-4908555  คุณกฤษดา
โทร. 086-7767507  คุณสุดารัตน์
E-mail : info@sparkglobal.co.th
Line : 099-4908555

Returns and Exchanges Policy

Returns are applicable only to products purchased through the website. Returns must be made within 15 days for [refund/exchange] to ensure that you receive quality products. To facilitate this, a 15-day return window is established for every online purchase. For returns within 15 business days, the countdown starts from the moment the buyer receives confirmation that the product has been delivered to their address.

Please note the details for your return process:

  1. Returned items must be in their original packaging, including any accompanying items or freebies. The products must be unused and in their complete and original condition, packaged in the box or wrapping.
  2. In the event of receiving a damaged product, please submit a refund/exchange request along with images of the damaged product within 24 hours of receiving it.
  3. For returns involving clothing, the products must be in perfect condition (with tags attached and no cleaning performed).
  4. We do not accept returns/exchanges for products that have been used, or if the customer changes their mind regarding color or size due to reasons not related to product defects or incorrect orders.
  5. Products with issues arising from manufacturing defects must be reported for exchange/return. They need to be verified by our company’s representative before any action is taken. Our company reserves the right to assess and approve exchanges or returns based on the provided conditions. Our company’s decision will be final.
  6. In cases of damaged items, customers must inspect the product and reject it immediately if it’s damaged or doesn’t match the order. Alternatively, they can record a video while unboxing as evidence for claiming. If the product is indeed damaged, we are happy to exchange or refund it, provided video evidence is provided.
  7. Products received through promotional deals, such as free items, gift-with-purchase items, or bundled items, must be returned along with the main product.
  8. Transportation and additional service fees are non-refundable.

Refund/Return Process: If payment was made through a bank transfer, we will refund the product cost to the customer’s account. Customers can request a refund after receiving the product within 15 days (limited to online purchases only). The refund process will be completed within 20 business days from the date the company receives all required documents*.

Contact

Call : 099-4908555  Mr.kritsada
Call : 086-7767507  Mrs.Sudarat
E-mail : info@sparkglobal.co.th
Line : 099-4908555