คำอธิบาย

หน้าแป้นกระจกนิรภัย ขนาด 60 นิ้ว

ปรับระดับได้ตั้งแต่ 2.28 – 3.05 .

เสาขนาด 5 นิ้ว

ฐานบรรจุน้ำได้ 128 ลิตร หรือ ใส่ทราย

ฐานขนาด 90 × 160 × 40 ซม.

X