คำอธิบาย

หน้าแป้นกระจกนิรภัย ขนาด 54 นิ้ว

ห่วงเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 45 ซม. หนา 16 มม.

ปรับระดับได้ตั้งแต่ 2.28 – 3.05 .

เสาขนาด 4 นิ้ว

X