คำอธิบาย

– ไซส์ 5,6

– รองรับการเล่นกลางแจ้ง

มี FIBA APPROVED

วัสดุยาง

X