คำอธิบาย

– ไซส์ 7

– รองรับการเล่นกลางแจ้ง

มี FIBA APPROVED

วัสดุยาง

X