คำอธิบาย

หน้าแป้นอะคริลิค ขนาด 54 นิ้ว

ปรับระดับได้ตั้งแต่ 2.44 – 3.05 .

สามารถพับเก็บ และเคลื่อนย้ายได้

X