คำอธิบาย

– หน้าแป้นโพลีคาร์บอเนต ขนาด 48 นิ้ว หนา 3 มม.

– ห่วงเหล็ก 16 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 45 ซม.

– อุปกรณ์ติดผนังครบชุด (Mounting) ระยะยื่น 18 ซม. และสูง 31 ซม.

X