คำอธิบาย

– ไซส์ 3

เหมาะสำหรับเล่นกลางแจ้ง

วัสดุยาง

X