คำอธิบาย

– โปรโมชั่น 1 แถม 1

– ไซส์ 3

เหมาะสำหรับเล่นกลางแจ้ง

วัสดุยาง

X