คำอธิบาย

– ไซส์ 5

เหมาะสำหรับเล่นกลางแจ้ง

วัสดุยาง

X