คำอธิบาย

– ไซส์ 7

หุ้มด้วย Eco-Grip คอมโพสิทเพื่อความรู้สึก และการสัมผัสที่ดี

โครงลูกบาสบุฟองน้ำมีช่องลึกเพื่อการจับที่มั่นคง

X