คำอธิบาย

– ไซส์ 7

รองรับการเล่นทั้งในร่มและกลางแจ้ง

การสัมผัสที่นุ่มมือ

วัสดุหนัง PU

X