คำอธิบาย

– ไซส์ 7

ได้รับการดีไซน์เพื่อการจับที่มั่นคง

ดีไซน์เพื่อการเล่นกลางแจ้ง

ผิวยางนุ่ม

วัสดุยาง

X