คำอธิบาย

หน้าแป้นคอมโพสิต ขนาด 32 นิ้ว

ห่วงเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 35.56 ซม.

ปรับระดับได้ตั้งแต่ 1.4 – 2.0 .

เสาขนาด 2 นิ้ว

ฐานบรรจุน้ำได้ 53 ลิตร หรือ ใส่ทราย

X