คำอธิบาย

หน้าแป้นโพลีคาร์บอเนต ขนาด 48 นิ้ว

ห่วงเหล็กตัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 45 ซม. หนา 16 มม.

ปรับระดับได้ตั้งแต่ 2.44 – 3.05 .

ฐานขนาด 77 × 119 × 19 ซม. มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้

ฐานสามารถบรรจุน้ำได้ และมีช่องปล่อยน้ำด้านหลัง

X